Shoqata e Inovacionit Financiar të Kosovës
  • Shqip
  • English

Në cilat raste mund të konsiderohet huamarrja nga huadhënësi jo-bankar?

Kreditë afatshkurte kanë për qëllim që të përdoren për shpenzimet emergjente  për shembull, kur një paisje shtëpiake prishet papritur dhe ka nevojë për riparim të menjëhershëm. Megjithëse shërbimi është i lehtë dhe i përshtatshëm, duhet të përdoret me përgjegjësi dhe ndjeshmëri. Para marrjes së një kredie afatshkurte,personi duhet të vlerësojë nevojën reale për këto para dhe aftësinë e tyre për t’u shlyer në kohën e duhur. Nëse keni vendosur të merrni një hua afatshkurte, sigurohuni që jeni dakord me normën e caktuar të interesit (komisionit), keni studiuar me kujdes kushtet e marrëveshjes, mbanim hap me buxhetin tuaj për të shlyer kredinë në datën e duhur.