Shoqata e Inovacionit Financiar të Kosovës
  • Shqip
  • English

Në cilat raste nuk duhet marrë hua nga huadhënësi jo-bankar?

Kreditë afatshkurte nuk duhet të përdoren për të zgjidhur problemet afatgjate financare. Gjithashtu, ato nuk duhet të përdoren për të shlyer kreditë e tjera, të tilla si hipotekat, lizingun dhe të ngjajshme. Përfundimisht, ato nuk jane një zgjidhje e shpejtë fikse për nevojat e parëndësishme.